Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 1415
KursyDlaKierowców.pl | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci
 
 
     
Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci Drukuj Email
 Image

 

Jest placówk owiatow niepubliczn, która dziaa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 z pó. zm.) i wpisu do ewidencji szkó i placówek niepublicznych  - zawiadczenie Nr. 39. Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzdu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.04/00129/2007. Firma nasza wspópracuje z firm Buch-Car z siedzib w Boniu pod Warszaw, która posiada wieloletnie dowiadczenie w organizacji i przeprowadzaniu profesjonalnych szkole, wspierana wiedz uznanych ekspertów. Szczególn rekomendacj jest udzia w szkoleniach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, Pastwowej Inspekcji Pracy, Policji i Stray Poarnej oraz wysokie oceny od naszych Klientów. Dajemy gwarancj najwyszej jakoci usug z zakresu szkole kierowców zawodowych. Oferta nasza obejmuje kompleksowe doradztwo, dostosowane do Pastwa indywidualnych i wymaganych prawem potrzeb. Moemy ponadto wspiera lub wyrczy Pastwa w skadaniu wyjanie przed organami pastwowymi. Pozwala to budowa Pastwa zaufanie i przywizanie do naszej firmy, stanowice dla nas najwysz warto. Posiadamy nowoczesne dobrze wyposaone (sprzt audio wizualny – projektory multimedialne, telewizory, rzutniki, wizualizery, tablice) sale wykadowe, opracowane programy szkole, pomoce dydaktyczne – tematyczne filmy wideo, foliogramy, opracowania. Zatrudniamy wysoko-wykwalifikowan kadr dydaktyczn, posiadajc wieloletnie dowiadczenie zawodowe (inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, lekarzy – I pomoc przedlekarska, zawodowych funkcjonariuszy PSP- szkolenia p.po. inspektorów Inspekcji Sanitarnej, dowiadczonych inspektorów BHP oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin). Wspópracujemy take z Orodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wocawku w zakresie naboru chtnych i realizacji szkole dla maszynistów.
Prowadzimy równie sprzeda wyposaenia zwizanego z transportem i magazynowaniem towarów niebezpiecznych. Proponowane przez nas wyposaenie odpowiada standardom europejskim i umoliwia racjonalne prowadzenie dziaalnoci z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczestwa bez ponoszenia zbdnych kosztów. Ponadto oferujemy ksiki i podrczniki m.in. poradnik Transport Drogowy Towarów Niebezpiecznych B. Hancyk, K. Grzegorczyk R. Buchcar oraz umow ADR . Oferta obejmuje tarcze do tachografów, pasy adunkowe, oraz wyposaenie ADR m.in. take tablice, nalepki, pisemne instrukcje, latarki, ganice, sorbenty, zestawy ADR , zestawy EKO itd.
 
« poprzedni artyku
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl