Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 1415
KursyDlaKierowców.pl | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Kurs dla diagnostw
 
Start arrow Wszystkie Szkolenia arrow Kurs dla diagnostw
 
     
Kurs dla diagnostw Drukuj Email
DIAGNOSTA
Szkolenia przygotowujce do przeprowadzania bada technicznych pojazdów samochodowych, odpowiednio:
Diagnosta 1.(wg za. nr 1 cz. I)

Szkolenie dotyczce przeprowadzania okresowych bada technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidowoci dziaania poszczególnych zespoów i ukadów pojazdu, w szczególnoci pod wzgldem bezpieczestwa jazdy i ochrony rodowiska
Diagnosta 2.(wg za. nr 1 cz. II)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prdko na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/hDiagnosta 3.(wg za. nr 1 cz. III)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania bada technicznych
pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych


Diagnosta 4.(wg za. nr 1 cz. IV)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania bada technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
Diagnosta 5.(wg za. nr 1 cz. V)
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania bada technicznych pojazdów:
•    zwizanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloci jednej sztuki rocznie,
•    pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost, o ile wymagaj specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujcych zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
•    marki "SAM" co do zgodnoci z warunkami technicznymi
Szkolenia realizowane s zgodnie z programami zawartymi w Rozporzdzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 4 listopada 2004r. - w sprawie szczegóowych wymaga w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2468 i 2469 z 2004r.)
Szkolenia s realizowane we Wocawku: - cz teoretyczna w siedzibie Akademii  - cz praktyczna na terenie firmy: „Eurotranschem"  - 87-800 Wocawek ul. Toruska 222, Okrgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

________________________________________
Ceny szkole:
DIAGNOSTA 1 - wg zacznika nr 1 cz I   -  750,00z
DIAGNOSTA 2 - wg zacznika nr 1 cz II  -  200,00z
DIAGNOSTA 3 - wg zacznika nr 1 cz III -  300,00z
DIAGNOSTA 4 - wg zacznika nr 1 cz IV  -  250,00z    
DIAGNOSTA 5 - wg zacznika nr 1 cz V   -  300,00z
DIAGNOSTA   -           cao             - 1800,00z
Wszyscy uczestnicy szkole otrzymuj rachunki.


PROWADZENIE BADA TECHNICZNYCH POJAZDÓW I PRZYCZEP (DIAGNOSTA)
 Czas trwania:
1) kurs podstawowy - 51 h
2) kurs rozszerzajcy uprawnienia do badania
   pojazdów przewocych materiay niebezpieczne
   oraz dla pojazdów pierwszy raz rejestrowanych w kraju - 19 h
3) kurs specjalistyczny - 21 h
4) kurs na autobusy - 9 h
5) kurs uzupeniajcy - 16 h
 Wymagania:
- wyksztacenie wysze techniczne i 1 rok praktyki,
- wyksztacenie rednie techniczne i 3 lata praktyki
 Zapewniamy:
fachow i dowiadczon kadr.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl