Start arrow Wszystkie Szkolenia arrow Kurs dla diagnostów
 
     
Kurs dla diagnostów Drukuj Email
DIAGNOSTA
Szkolenia przygotowujące do przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych, odpowiednio:
Diagnosta 1.(wg zał. nr 1 cz. I)

Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
Diagnosta 2.(wg zał. nr 1 cz. II)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/hDiagnosta 3.(wg zał. nr 1 cz. III)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych
pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych


Diagnosta 4.(wg zał. nr 1 cz. IV)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
Diagnosta 5.(wg zał. nr 1 cz. V)
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:
•    związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
•    pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
•    marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi
Szkolenia realizowane są zgodnie z programami zawartymi w Rozporządzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 4 listopada 2004r. - w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2468 i 2469 z 2004r.)
Szkolenia są realizowane we Włocławku: - część teoretyczna w siedzibie Akademii  - część praktyczna na terenie firmy: „Eurotranschem"  - 87-800 Włocławek ul. Toruńska 222, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

________________________________________
Ceny szkoleń:
DIAGNOSTA 1 - wg załącznika nr 1 część I   -  750,00zł
DIAGNOSTA 2 - wg załącznika nr 1 część II  -  200,00zł
DIAGNOSTA 3 - wg załącznika nr 1 część III -  300,00zł
DIAGNOSTA 4 - wg załącznika nr 1 część IV  -  250,00zł    
DIAGNOSTA 5 - wg załącznika nr 1 część V   -  300,00zł
DIAGNOSTA   -           całość             - 1800,00zł
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują rachunki.


PROWADZENIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW I PRZYCZEP (DIAGNOSTA)
 Czas trwania:
1) kurs podstawowy - 51 h
2) kurs rozszerzający uprawnienia do badania
   pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
   oraz dla pojazdów pierwszy raz rejestrowanych w kraju - 19 h
3) kurs specjalistyczny - 21 h
4) kurs na autobusy - 9 h
5) kurs uzupełniający - 16 h
 Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne i 1 rok praktyki,
- wykształcenie średnie techniczne i 3 lata praktyki
 Zapewniamy:
fachową i doświadczoną kadrę.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl