Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 1415
KursyDlaKierowców.pl | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - KURSY INSTRUKTORW NAUKI JAZDY
 
Start arrow Wszystkie Szkolenia arrow KURSY INSTRUKTORW NAUKI JAZDY
 
     
KURSY INSTRUKTORW NAUKI JAZDY Drukuj Email
•  KURS PODSTAWOWY NA INSTRUKTORA PRAWA JAZDY
•  KURS DODATKOWY NA INSTRUKTORA PRAWA JAZDY

TU ZDOBYWASZ NOWY ZAWÓD.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy do nauczania kandydatów na kierowców oraz kierowców. Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:


  •   podstawowemu, przed przystpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy,
  •   dodatkowemu: - kadorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu oraz,
  •   w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnie instruktora.
Wybrany obraz
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

- psychologii,
- metodyki nauczania,
- prawa o ruchu drogowym,
- techniki kierowania i obsugi pojazdu,
- bezpieczestwa ruchu drogowego,
- zasad prowadzenia orodków szkolenia,
- praktyka instruktorska.
 
Kandydatem na instruktora moe by osoba, która: legitymuje si co najmniej wyksztaceniem rednim, posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objtego szkoleniem, przedstawia orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdem, nie bya karana wyrokiem sdu za przestpstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczestwu w ruchu drogowym,


Z A P R A S Z A M Y
Zgoszenie mona kierowa:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci
87-800 Wocawek, ul. Okrzei 54;Spódzielcza 10
nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
 
09-400  Pock, ul.Rembieliskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
 
________________________________________


WYMAGANIA

- posiadanie redniego wyksztacenia,
- nie karany wyrokiem sdu za przestpstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczestwu w ruchu drogowym,
- posiadanie , przez okres co najmniej 3 lat  uprawnie do kierowania pojazdami rodzaju objtego szkoleniem,
- odpowiedni stan zdrowia,

DOKUMENTY wymagane do przyjcia na kurs

- dokument potwierdzajcy posiadanie redniego wyksztacenia,
- zapytanie o karalno
- orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdem,
- kserokopia posiadanego prawo jazdy

UPRAWNIENIA

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisj egzaminacyjn powoan przez Wojewod uprawnienia do:
  nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy , w kategoriach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl