Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 1415
KursyDlaKierowców.pl | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Szkolenie konwojentw przewocych zwierzta
 
Start arrow Wszystkie Szkolenia arrow Szkolenie konwojentw przewocych zwierzta
 
     
Szkolenie konwojentw przewocych zwierzta Drukuj Email
W myl przepisów  m.in. ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzt i ustawy o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) oraz Rozporzdzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas transportu i zwizanych z tym dziaa oraz zmieniajce dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzdzenie (WE) nr 1255/97 kierowcy drogowi oraz osoby obsugujce opisani w art. 6 ust. 5 i art. 17 ust. 1 musz ukoczy szkolenie okrelone ust. 2 oraz zda egzamin przyjty przez waciwe wadze, które zapewni niezaleno egzaminatorów.


2. Szkolenia opisane w ust.1 obejmuj co najmniej aspekty techniczne i administracyjne prawodawstwa Wspólnoty dotyczcego ochrony zwierzt podczas transportu, a w szczególnoci nastpujce pozycje:
a) art. 3 i 4 oraz zaczniki I i II;
b) fizjologi zwierzt, a w szczególnoci potrzeby pokarmowe, zachowanie zwierzt oraz koncepcje stresu;
c) praktyczne aspekty ujarzmiania zwierzt;
d) wpyw zachowania podczas jazdy na dobrostan transportowanych zwierzt oraz jako misa;
e) opiek interwencyjn zwierzt;
f) kwestie bezpieczestwa personelu ujarzmiajcego zwierzta.
Oraz przepisów krajowych m.in. ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzt i ustawy o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl